Om Asynja Ekonomi

Ulrika Ekstrand

ASYNJA Ekonomi erbjuder ett brett och flexibelt spektrum av ekonomitjänster; från redovisning och administration till mer avancerat ekonomiskt helhetsansvar. ASYNJA Ekonomis kunder är främst små och medelstora företag.

Jag som driver ASYNJA Ekonomi har gedigen erfarenhet av kvalificerade ekonomiuppdrag och har under min yrkeskarriär haft ledande ekonomibefattningar sedan år 1995. Jag har arbetat bland annat som ekonomichef, redovisningschef och personalchef i både svenska och internationella organisationer. Ulrika Ekstrand KonsultprofilLadda ner min konsultprofil.Tack vare min långa tjänstgöringskarriär har jag förvärvat en bred helhetskunskap om ekonomiska och administrativa frågor, samtidigt som jag har kvar intresset för de små och grundläggande detaljerna i företag.

ASYNJA Ekonomis verksamhet präglas av prestigelöshet och stor flexibilitet. Förutom traditionella tjänster som bokföring och redovisning kan vi även bidra med exempelvis strukturskapande utformning av rutiner och processer för effektivisering.

Det finns mycket som ASYNJA Ekonomi kan göra för ekonomin i Ditt företag
– Välkommen till ASYNJA Ekonomi!


Sagt om Ulrika:

”Utmärkelsen för Månadens medarbetare går till vår tf redovisningschef Ulrika för hennes alltid mycket goda service och snabba hjälp när det behövs. Ulrika har dessutom effektiviserat arbetet med dokumentationen av Briggens årsredovisning. Ulrika utstrålar positiv energi till sin omgivning och har bidragit till höjdkunskapsnivå i Briggen.”

-Motivering till utmärkelse för ”Månadens medarbetare april 2012” i företaget Fastighets Briggen AB